Riolering

Het opstellen van bestekken t.b.v. vervangen van riolering, het afkoppelen van verhard oppervlak of het nemen van maatregelen kunnen wij voor u uitvoeren. Ook het beoordelen van camera inspecties bij oplevering behoort tot onze werkzaamheden.

Heeft u een nieuwe woning of bedrijfspand welke moet worden aangesloten op de riolering. Of heeft u een bestaand object zonden huisaansluiting? Wij kunnen voor u de aansluiting verzorgen.

In het voorbereidingstraject behoort ook het overleg met bevoegd gezag en het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken. Denk aan bodemonderzoek, archeologie, Flora en Fauna. Dit is niet altijd noodzakelijk. Daarom inventariseren we altijd voor u met welke onderzoeken rekening gehouden moet worden.

Riolering