Kabels en leidingen

Wij kunnen u op diverse manieren van dienst zijn. Hieronder treft u de verschillende mogelijkheden aan.

Voorbereiden van verleggen bij werkzaamheden
Bij werkzaamheden zoals weg- en rioolreconstructies kunnen er kabels en leidingen in de weg liggen. Wij nemen de voorbereiding van het omleggen van u over. We doen de klic-melding, maken de situatietekening en overleggen met nutspartijen. Ten slotte stellen wij het verzoek op tot het nemen van maatregelen. Dit verzoek wordt aan de nutsbedrijven verstuurd. Voor de telecombedrijven is een juist opgesteld verzoek zeer belangrijk. Hiermee komen de kosten niet voor rekening van de aanvrager (de gemeente).

Omdat wij al vele jaren goede contacten met nutsbedrijven hebben, kennen we de klappen van de zweep. Door snel met de juiste mensen aan tafel te zitten reduceren wij voor u de omlegkosten.

Uiteraard bewaken wij voor u de planning. Niets is zo vervelend als een vertraging in de uitvoering omdat kabels of leidingen niet tijdig zijn omgelegd.

Vergunning, Instemmingsbesluit en leges
Wanneer nutsbedrijven kabels en leidingen in openbare (gemeente)grond willen aanleggen is daar toestemming voor nodig. Dit kan een Graafvergunning of een Instemmingsbesluit zijn. Met deze vergunning kan de gemeente voorwaarden stellen aan de uitvoering van de werkzaamheden. Wilt u weten of uw regels en vergunning en Besluit tot Instemming voldoet aan de laatste stand van de wet, dan kunnen wij dat voor u controleren. Wij kunnen ook een voorstel voor u doen, waarbij we alles voor u regelen. Van standaard vergunning met voorwaarden, tot meldingsformulieren en nacontrole. Ook het op to date brengen van uw Telecomverordening kunnen wij voor u opstellen.

Daarnaast kunnen gemeentes leges heffen op het afgeven van een Graafvergunning of Instemmingsbesluit. Wij laten u graag zien hoe u de leges kostendekkend maakt.

Opvragen van klic melding en de verwerking van gegevens op tekening
Bij de voorbereiding van een project is het belangrijk te weten wat er in de ondergrond zit. Naast de riolering zijn dat ook alle kabels en leidingen van nutsbedrijven. Om ervoor te zorgen dat er geen vertraging optreedt in de voorbereiding en uitvoering is de ligging ervan belangrijk. Het opvragen van kabels en leidingen door middel van een klic melding kost tijd. Het verwerken van de enorme stapels tekeningen zo mogelijk nog meer. Kostbare tijd die uw ontwerper beter aan het bestek kan besteden. Laat ons dit werk voor u verrichten. Wij doen dit snel en vakkundig. Vraag naar de gunstige mogelijkheden.

Adviesbureau Knopper is gespecialiseerd in wet- en regelgeving rondom Kabels & Leidingen. Met succes onderhandelen wij namens opdrachtgevers met nutsbedrijven over de verlegkosten van kabels en leidingen bij werkzaamheden.

Gemeenten en aannemers krijgen bij werkzaamheden in de grond altijd te maken met kabels en leidingen in de ondergrond die in de weg liggen. Verleggen kost de opdrachtgever veel geld. Wij brengen met succes de verlegkosten voor u naar beneden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kabels en leidingen van telecombedrijven en van de overige nutsbedrijven.