Openbare ruimte

Ons bureau werkt steeds aan verschillende grote projecten die worden voorbereid en uitgevoerd door ons bureau. Maar uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor een bestek, tekeningen, kostencalculatie, exploitatie berekening of verlichtingsadvies voor het opstellen van een plan voor de openbare verlichting. Verder wordt archeologie en Flora & Fauna steeds belangrijker bij projecten in de openbare ruimte.

Wij hebben voor opdrachtgevers al diverse onderzoeken laten uitvoeren en werkprotocollen laten opstellen in het kader van Flora en Fauna. Ons bureau heeft al diverse archeologische onderzoeken laten uitvoeren en begeleiden. Denk aan bureaustudies, proefboringen, proefsleuven onderzoek maar ook opgravingen.

Vanuit onze betrokken rol voor uw project bieden wij u jarenlange ervaring een flexibele en gedegen dienstverlening. Geen vraag is bij ons onmogelijk.

Wij verrichten onder andere werkzaamheden voor verschillende projecten:

 • Uitbreiding van woningbouw en bedrijventerreinen
 • Inbreiding van woningbouw;
 • Reconstructies (van bestaande woonwijken);
 • Vervangen van riolering;
 • Afkoppelen van verhard oppervlak;
 • Renovatie van riolering;
 • Beoordelen van camera inspecties van riolering bij oplevering;
 • Aansluiten van nog niet op de riolering aangesloten panden;
 • Ontwerp en aanleg van parken;
 • Renovatie van sportvelden;
 • Nieuwbouw van sportparken;
 • Opstellen van bestekken;
 • Openbare verlichting: advies, verlichtingsplannen, objecten aanlichten.

openbare ruimte