Nieuwbouwlocatie Parijsch

In Culemborg wordt de west-rand van de stad gebouwd. Op een oppervlakte van ca. 90ha. worden 1500 woningen gebouwd. Een deel van de woningbouw vindt plaats op zogenaamde terpen. Verhogingen in het landschap, omgeven door bomen. De grond rondom de dorpen wordt gebruikt voor waterberging en inundeert bij hevige regenval. In de wijk wordt een waterpartij aangelegd van 4,3ha. Verder wordt er een nieuw sportpark aangelegd. Hier vindt een voetbalclub een nieuw onderkomen.

In Parijsch zijn reeds ruim 800 woningen en een winkelcentrum gebouwd. Dit deel van de wijk en de nog te realiseren tweede fase kenmerken zich door duurzame bouw, een eigen warmtenet en gescheiden rioolstelsel. Door de gehele wijk zijn wadi’s aangelegd.

Voor de realisatie van de wijk zijn wij verantwoordelijk voor bestekken, aanbesteding, prijsonderhandeling en directievoering. Daarnaast verzorg ik de aanvragen van de benodigde vergunningen, zoals ontheffingen op de Keur van het waterschap, ontgrondingsvergunning en de aanleg van kabels en leidingen. Verder heb ik een bijdrage geleverd door het maken van de kostenraming voor het bouw- en woonrijp maken die als basis dient voor de exploitatie.

Nieuwbouwlocatie Parijsch