Nieuwbouw

Voor de realisatie van een nieuwbouwwijk komt heel wat kijken. Of het nu gaat om nieuwbouw in bestaand gebied (inbreiding) of nieuwbouw aan de rand van een stad of dorp (uitbreiding), de kwaliteit van de buitenruimte is belangrijk. Als adviseur  maken wij ontwerpen voor het bouwrijp en woonrijp maken van de openbare ruimte. Ook vertalen we ontwerpen van een stedenbouwkundige tot een voorlopig ontwerp. Verder is het mogelijk een controle uit te voeren op het ontwerp. Is er bijvoorbeeld voldoende rekening gehouden met de aanleg van riolering, kabels en leidingen, spelen, groen, parkeren en water in de wijk.

Het ontwerp moet vanaf het begin kloppen. Later in het proces aanpassen of overnieuw beginnen is vaak geen optie.

Nieuwbouw